Het Christelijk Mannenkoor De Lofzang Heerde, is opgericht op 14 juli 1943 en is statutair als vereniging gevestigd in Heerde, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernr. 40101066.

Het koor telt op dit moment 102 leden in de leeftijd van 24 tot 85 jaar en is aangesloten bij de Koninklijke Christelijke Zangersbond. In 2018 vierde het koor dat het al 75 jaar “de Lofzang gaande houdt”.

Naast de onmiskenbaar belangrijke sociale contacten tijdens de repetitie-avonden en uitvoeringen mogen wij vanuit het koor een bijdrage leveren aan datgene wat we geloven en belijden als christenen in deze wereld.

Deze uiting van ons geloof vindt zijn  uitweg in de keuze van het repertoire. De vereniging heeft zich ten doel gesteld door de zang Gods Naam te verheerlijken en te verbreiden. Naar binnen toe gericht heeft dit gevolgen voor de manier van omgaan met elkaar, de zorg om elkaar, het leeraspect en de opbouw van ons geloof.

Door vanuit ons geloof te mogen en te kunnen zingen geven wij een (bescheiden) bijdrage aan de verspreiding van het evangelie en geven wij middels onze zang te kennen waar wij als christenen voor staan.

De dirigent

Jacob Schenk (Urk 1973) studeerde orgel, koordirektie en kerkmuziek bij Harm Jansen, Jos Vermunt en Jos Leussink. Aanvullende studies werden gevolgd bij Harald Vogel (orgel) en Matthijs Verschoor(piano). Ook bekwaamde hij zich in het panfluitspel bij Nicolae Pirvu. Hij maakte concertreizen naar Zwitserland, Israël, Canada, België, Duitsland, Engeland en Schotland waar hij als koorbegeleider, als dirigent en solistisch optrad.

Als dirigent dirigeerde hij ondermeer verschillende cantates en het Weihnachtsoratorium van Bach, het Requiem van Bruckner, Exultate Jubilate en Te Deum van Mozart.

Als zanger maakte hij zich verdienstelijk,  zowel solistisch als bij verschillende (semi)professionele ensembles.

In 2020 viert hij zijn 25 jarig jubileum als dirigent! Ter gelegenheid hiervan vindt er op D.V. zaterdag 14 oktober 2020 een jubileumconcert plaats in de Grote Kerk aan de Loolaan te Apeldoorn.

De koren die Jacob dirigeert zijn:
Chr. Nationaal Koor te Veenendaal
Mannenkoor Urker Zangers
Projectkoor Deum Fidentes
Als organist is hij verbonden aan de Chr. Geref. Kerk “Maranatha” te Urk.  Ook geeft hij een beperkt aantal orgelconcerten per jaar.
Elke maandagavond leidt Jacob de repetitie die gehouden wordt in de grote zaal van gebouw “Welgelegen” aan de Stationsstraat 2 te Heerde van 19.45 uur tot 22.00 uur.

www.deumfidentes.nl
www.urkerzangers.nl
www.cnkkoor.eu

De Koorbegeleider

Wilco Veldkamp werd geboren op 4 mei 1983 te Wapenveld en toonde als 4-jarig kereltje al veel interesse voor toetsinstrumenten als het orgel en de piano. Dat deze interesse niet meer is weggegaan behoeft geen verdere uitleg.
Wilco ontving zijn lessen onder andere van musici als Thijs Snoeijer en Harm Hoeve. Verder bekwaamde en ontwikkelde hij zich o.a. aan de Schumann Akademie.
Op dit moment is Wilco actief als organist van een drietal kerken in de regio. Als pianist en koorbegeleider is hij, naast Christelijk Mannenkoor De Lofzang, verbonden aan Chr. Mannenkoor ‘Hanzezangers’ te Zwolle en gospelkoor ‘Inspiration’ te Harderwijk.

Ons bestuur

Voorzitter
Martin Eikelboom
Rhijnsburglaan 6
8181 XV Heerde
Tel. (0578)-693543
2e voorzitter
Rein Mulder
Naaldhof 2
8071 AW Nunspeet
Tel. (0341) 25 7858
Secretaris
Dietrik Augustinus
Oranjeweg 6
8191 JR Wapenveld
Tel. (038) 4470225
Penningmeester
Max Lagendijk
H. Boerhaavelaan 3 F14
7415 ES Deventer
Tel. (0570) 65 8106
Lief en Leed
Hans van Es
Zuppeldseweg 27
8181 NG Heerde
Tel. (0578) 69 2898
Organisatie
Cor Kamphuis
De Haverkamp 8
8181 XX Heerde
Tel. (0578) 69 3087
PR en sponsoring
Frans Sellies
De Jagershuizen 60
7316 NE Apeldoorn
Tel. (055) 3124135