Op 24 maart vinden er opnames plaats voor het EO programma Nederland Zingt.

We leveren een bijdrage aan deze opname. Belangstelling om mee te zingen in ons koor bij deze opname? Van harte welkom op onze repetitieavonden op de maandagavonden in De Heerd. We zingen van 19.45  – 22.00 uur. Meer informatie via mail info@lofzangheerde.nl of bel 06-51607437 (na 18.00 uur)