Geschiedenis christelijk mannenkoor De Lofzang 1943 – 2018

 1943

De geschiedenis van het koor gaat terug tot het jaar 1943. Tijdens de bezetting kwamen 8 Heerder mannen bij elkaar om, zoals dat ging in die tijd, samen de actualiteit van dat moment met elkaar te bespreken. In de smederij van Van de Put aan de Hagestraat ontmoetten ze elkaar en zonder het vooraf bedacht te hebben werd daar het plan gesmeed voor het oprichten van een christelijk mannenkoor. Daarmee stonden deze heren aan de wieg van ons mannenkoor “De Lofzang”. Gedurfd was het zeker, men leefde immers in de tijd van de bezetting en dat was de tijd dat menig verenigingsleven werd opgeheven door de strenge regels van de bezetter. Deze Heerder mannen lieten zich niet weerhouden en op 14 juli 1943 werd er een oprichtingsvergadering gehouden in het gebouw “Gedenk ’t Woord”. Zo werd het mannenkoor, toen nog zonder naam, een feit. De eerste voorzitter was de heer A. Ekker en de heer M. Bijsterbosch werd secretaris. Geld speelde blijkbaar geen grote rol, de geschiedenis vertelt in dit geval niets over een penningmeester. Een dirigent werd benoemd in de persoon van de heer Jan van de Beek. Het koor groeide in het oprichtingsjaar al snel naar 20 personen en daarmee werd de groep voor de bezetter te groot. Om legaal verder te kunnen groeien werd het koor tijdelijk een Hervormd Mannenkoor. Aan kerkkoren was immers een ontheffing verleend om met meer dan 20 personen samen te komen. Hoewel men in naam een Hervormd mannenkoor was, bleef het koor repeteren in de Vrij Evangelische kerk aan de B. van Dijklaan in Heerde . Het eerste optreden werd gegeven na de eredienst in de Hervormde Johanneskerk in Heerde. Het was op de 1e Kerstdag 1943.

 1945     

Hoewel het moeilijk en soms onmogelijk  was om tijdens de bezetting samen te komen om te repeteren mocht het koor de bevrijding meemaken en groeide het ledenaantal tot 58 mannen in december 1945. Na de bevrijding werd er aan de weg getimmerd. Al snel na de bevrijding werd er een optreden verzorgd in Amersfoort, in die tijd een ware onderneming om daar te komen. Het transportbedrijf van Rein en Dirk de Jong werd bereid gevonden het dan nog 50 leden tellend koor per vrachtwagen te vervoeren naar Amersfoort.

 1950     

In 1950 vindt de eerste dirigentenwissel plaats. De heer Teunis Musch, van wie het muzikale talent al op jonge leeftijd was opgevallen, werd als dirigent aangesteld. In de jaren die volgden, werden er tal van concoursen bezocht in wijde regio. Er was natuurlijk de wil om jaarlijks de puntenscore te handhaven maar liever nog te verhogen en in een hogere afdeling terecht te komen. In 1959 kon het niet meer stuk, in Wezep werd tijdens het concours de afdeling “Uitmuntendheid” bereikt. De optredens werden talrijker en het koorde organiseerde één maal per jaar in de herfst een concert. Deze werd gehouden in zaal Koetsier. De bezoekers betaalden een geringe toegangsprijs die blijkbaar niet voldoende was om de kosten te dekken. In de pauze werd er een verloting gehouden om daarmee uit de kosten te komen.

 1960     

Op het moment dat het koor nog uitkwam in de afdeling “Uitmuntend” stevende het af op een dieptepunt qua ledental. Er werd een drastisch besluit genomen, het koor stopte met de deelname aan concoursen. Liever stoppen in de hoogste afdeling dan terug te zakken naar een lagere afdeling. Het in 1962 aangetreden bestuur was niet te benijden. De penningmeester A. Koetsier zag met de week het gat in de kas groter worden…. zou het koor haar 20 jarig bestaan mogen vieren?

 1963     

Het jaar 1963 was nog maar enkele maanden oud toen het ledental was gezakt naar 24. Nog minder dan aan het eind van het eerste jaar na oprichting. Een moegestreden bestuur roept de overgebleven leden bijeen. Stoppen….en de schulden nog kunnen betalen óf doorgaan tot het bittere eind? Stoppen bleek geen optie, daar werd in die moeilijke jaren geen koor voor opgericht. Doorgaan, een andere weg was er niet. Er moest een dirigent komen met zeer bijzondere gaven, iemand die de repetitieavonden weer tot een feestavond kon maken. En toen viel voor het eerst de naam van Klaas Jan Mulder. Dirigent van het grote mannenkoor D.E.V. uit Kampen, een koor met 150 leden. Maar zou hij zitten te wachten op een groepje van 24 mannen in Heerde? Ondanks de twijfel ging er een afvaardiging van het koor richting Kampen om met Klaas Jan te praten over een dirigentschap bij de Lofzang. Niet lang daarna volgende een kennismaking van de heer en mevrouw Mulder met de overgebleven zangers van de Lofzang.

Klaas Jan Mulder 1963—2001

De kennismaking was blijkbaar geslaagd, want in september 1963 trad Klaas Jan Mulder aan als dirigent van het koor. Tenminste, voor het komende half jaar. Langer wilde hij beslist niet! Al in november van dat jaar werd er een concert georganiseerd in Kampen samen met D.E.V. en met alt Riek van der Haar en Arie van Enk als bariton. Al spoedig groeit het ledenaantal. De oefenruimte in Welgelegen bleek te klein te worden, reden voor het bestuur om een tijdelijke ledenstop in te voeren. De komst van Klaas Jan bleek een succes.

Naar aanleiding van een concert in een overvolle grote Kerk in Epe werd in het blad Vocaal geschreven over “het wonder van de Noord-Oost Veluwe”. Het koor had een immense ommezwaai meegemaakt en dit was niet onopgemerkt gebleven. Zowel het ledenaantal als de bezoekersaantallen bij de jaarlijks concerten stegen. Het koor telt inmiddels 100 leden en kon bij het najaarsconcert in 1965 rekenen op een bezoekersaantal van 1400 belangstellenden.

In de jaren ’66 en ’67 werd er veel opgetreden en in deze periode vonden ook de opnames plaats voor de radio-uitzendingen van de NCRV. In deze jaren werd ook de eerste langspeelplaat opgenomen in de Johanneskerk te   Heerde. In 1968 bestaat het koor 25 jaar en reist zij samen met alle mannenkoren van Klaas Jan af naar Rotterdam om daar een concert in de Doelen te geven. De koren waren afzonderlijk te beluisteren en ook gezamenlijk. Het optreden met gezamenlijke koren beviel zo goed dat het nog vaker zal terugkomen in de geschiedenis van De Lofzang. In het begin van de 70-er jaren werd er achter het hervormd jeugdcentrum Welgelegen een grote zaal gebouwd waarin de koorrepetities in plaats konden vinden. Dat was het moment dat bekend gemaakt kon worden dat de ledenstop werd opgeheven. Als in 1983 het koor het 40 jarig jubileum mag vieren betekent dit ook dat Klaas Jan al 20 jaar aan het koor verbonden is. Ter gelegenheid van het 20-jarig dirigentschap bij de Lofzang wordt er in de Bovenkerk van Kampen een concert georganiseerd met alle koren van Klaas Jan. Later dat jaar wordt in de Johanneskerk te Heerde het 40-jarig jubileum gevierd met een concert.

Het jaar 1984 staat bij menig koorlid nog in het geheugen gegrift. Op uitnodiging van de D.I.S. (Dutch Immigrant Society) maakt de Lofzang een concertreis door Noord Amerika en Canada. In twee weken tijd worden vijf concerten gegeven en wordt er éénmaal meegewerkt aan een kerkdienst. De concerten werden gegeven in Chicago, Auburn, Grand Rapids, St. Catherines en in Toronto en in Woodstock (Canada). De koorleden verblijven bij gastgezinnen. Van de 120 koorleden kunnen er 88 mee op reis, vaste begeleider Peter Eilander reist ook mee en zal de optredens begeleiden op orgel en piano. Enkele maanden voor het vertrek werd de 9e langspeelplaat opgenomen in de Hervormde kerk van Hasselt. De 500 exemplaren van de lp’s  die werden meegenomen bleken niet genoeg. Nog tijdens de reis werd de uitgever verzocht extra lp’s  te persen en met spoed te verzenden naar het rondreizende koor.

Het zingen overzee heeft blijkbaar bij koorleden maar ook bij de toehoorders een grote indruk achtergelaten. In 1988 gaat de Lofzang opnieuw op uitnodiging van de D.I.S. naar Amerika en wordt er een aantal concerten gegeven en wordt er tweemaal meegewerkt aan een kerkdienst. In 1995 wordt er een reis gemaakt naar Wenen waar enkele Adventsconcerten gegeven worden. In 2000 geeft Klaas Jan Mulder te kennen dat hij zal stoppen met zijn dirigentschap bij de Lofzang. Er wordt nog een aantal afscheidsconcerten gegeven in Amersfoort, Rotterdam en op de thuisbasis de Johanneskerk (foto) in Heerde. Tijdens een galaconcert in 2001 neemt Klaas Jan Mulder definitief afscheid van de Lofzang in een uitverkocht Amsterdams Concertgebouw. Het aanvankelijke “beslist niet langer dan een half jaar” resulteerde uiteindelijke in een diepgewortelde verbondenheid van 37 jaar. Hij is van grote invloed geweest in de groei van de Lofzang. Nog regelmatig worden composities van zijn hand gezongen. Klaas Jan Mulder overleed in 2008 in de leeftijd van 78 jaar.

Harry Koning 2001 – 2009

Nadat dirigent Klaas Jan Mulder had aangegeven zijn dirigentschap te willen beëindigen is bij de Lofzang een commissie van benoeming samengesteld. Na het plaatsen van een vacature in een vakblad kwamen er meerdere reacties binnen. Er werden 3 kandidaten geselecteerd die voor een proefdirectie in aanmerking kwamen. De leden kozen met meerderheid van stemmen voor Harry Koning en daarmee werd in Harry de opvolger van Klaas Jan Mulder gevonden. Onder het dirigentschap van Harry Koning werd ook weer opgetreden in diverse kerkdiensten, verpleeginstellingen en werden er diverse concerten gegeven. Hoogtepunt in de reeks concerten was in 2006 toen werd opgetreden in de Dom van Keulen tijdens “das Mittagsgebet“. Diverse liederen werden ten gehore gebracht aan een veelkoppig publiek dat bezig was met een bezichtiging van de indrukwekkende Dom. Ook nieuwe muziek werd geïntroduceerd en met  groot enthousiasme werd als de Missa Brevis van Jacob de Haan ingestudeerd in een bewerking van Harry Koning. Op het jubileumconcert in 2008 werd dit muziekstuk met de delen Kyrie , Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus en Agnus Dei in een zeer goed gevulde Johanneskerk in Heerde uitgevoerd.  Bij het meewerken aan “Zingen onder de Peperbus” in de Onze Lieve Vrouwe Basiliek in Zwolle werden ook delen van de Missa Brevis uitgevoerd die door de luisteraars zeer gewaardeerd werd. In 2009 heeft Harry zijn werkzaamheden bij De Lofzang beëindigd. Onder muzikale leiding van Harry Koning zijn ?? cd’s opgenomen. Het ledental is dan, aan het begin van 2009, gestegen tot 125 leden. 

Jacob Schenk 2009 – heden 

Na het vertrek van Harry Koning krijgt het koor wederom een grote stem in het benoemen van de nieuwe dirigent. Er werd door de leden na 3 proefdirecties met een duidelijke meerderheid gekozen voor Jacob Schenk. In 2009 is Jacob als nieuwe dirigent aangesteld. Jacob viel op door zijn muzikale veelzijdigheid en gedrevenheid. Als Jacob nog slechts enkele maanden dirigent is van de Lofzang geven we in december 2009 een kerstconcert in de Johanneskerk met medewerking van het Christelijk Nationaal Koor uit Veenendaal, ook onder leiding van Jacob.  Het jaar 2010 begint al goed met een nieuwjaarsconcert waarin de muzikale samenwerking van de Jacob met de vaste begeleider Wilco Veldkamp mooi zichtbaar wordt tijdens het vierhandig pianospel. Ook worden er in 2010 in de Jacobikerk in Utrecht opnames gemaakt voor het EO programma “Nederland zingt”. Later dat jaar is de Bovenkerk in Kampen  het decor voor een groot concert van de drie mannenkoren die onder leiding staan van Jacob. Van dit concert worden liveopnames gemaakt voor cd en dvd.  Naast de medewerking die we verlenen aan diverse kerkdiensten in de regio werd ook het initiatief genomen om Passieconcerten te verzorgen. De zangseizoenen sluiten we vaak af in één van de zorg- of verpleeghuizen in de regio.  Als trotse bewoner van (voormalig) eiland Urk heeft Jacob in 2013 de Lofzang geïntroduceerd bij het bekende “Zingen in de zomer” in de Bethelkerk te Urk. Deze zangmiddagen mogen rekenen op belangstelling uit het gehele land, de ruim 1000 zitplaatsen in deze kerk zijn dan ook goed bezet. In september 2017 wordt in de Bovenkerk te Kampen de cd  “Marching to Zion” opgenomen. Het jaar 2017 wordt afgesloten in een volle Johanneskerk te Heerde met een Kerstconcert. Een gevarieerd programma met diverse musici zorgt voor een prachtig concert en geeft een verwachtingsvolle opmaat naar het jubileumjaar 2018. Begonnen in een smederij, nu wekelijks zingend in Welgelegen houdt het koor al 75 jaar “de Lofzang gaande!”