Wie denkt dat het Christelijk Mannekoor de Lofzang Heerde uit louter vergrijsde zangers bestaat, heeft het mis. Het jongste koorlid René Nijhof is 28 jaar en zingt al zes jaar zijn 1e baspartijtje mee. De laatste jaren is hij regelmatig de koorsolist. Ook is hij een gewaardeerd lid van het bestuur. Op 17 juni jongstleden is in het gezin René en Corine Nijhof zoon Gert geboren. Dirigent, begeleider en 116 koorleden van De Lofzang zijn heel blij met deze toch wel unieke gezinsuitbreiding binnen het koor. Reden voor het bestuur van CMK De Lofzang om René en Corine te verrassen met een traditionele krentenwegge