Tijdens de onlangs gehouden jaarlijkse ledenvergadering van het christelijk mannenkoor De Lofzang zijn weer een zes-tal jubilarissen met hun partners in het zonnetje gezet.